Menü
KVKK Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

Adı:

 

Soyadı:

   

T.C. Kimlik Numarası:

 

Cep Telefonu:

 

E-Posta Adresi:

(Belirttiğiniz takdirde size daha hızlı geri dönüş sağlayacağız)

 

Ev Telefonu:

 

Adres:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lütfen KARADENİZ ÖRME SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. İle İlişkinizi Belirtiniz:

( Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb gibi)

1

☐ Müşteri                                                         

☐ Ziyaretçi

☐ İş Ortağı

☐ Diğer……..……………………………………

2

Şirket ile iletişimde olduğunuz;

 

Birim / departman : ……………………………………..

Konu: …………………………………………………....

 

3

☐ Mevcut Çalışanım:                                           ☐ Eski Çalışanım:

 

                                                                              İşe Giriş Tarihi: ……………….

                                                                              İşten Çıkış Tarihi: …………….

 

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım (Tarih…………..)

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım (Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz)

 

                          ☐ İSG Uzmanı / İşyeri Hekimi   (Firma İsmi:……………………………………)

                          ☐ Danışman                                (Firma İsmi:……………………………………)

                          ☐ Yetkili Servis Çalışanı            (Firma İsmi:……………………………………)

                          ☐ Diğer                                       (Firma İsmi:……………………………………)

☐ Diğer:…………………………………………………

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki isteminizi detaylı olarak belirtiniz.

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

İşbu başvuru formu, KARADENİZ ÖRME SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, KARADENİZ ÖRME SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için KARADENİZ ÖRME SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde KARADENİZ ÖRME SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) nin;

 

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

  •  
Rezervasyon Hattı
(0242) 745 09 99
Online Rezervasyon